Zoeken
Projectlijst 0

Actueel

FAQ

vrijdag 17 november 2023

Eén op de vier woningeigenaren beschikt over zonnepanelen. Dit wordt vaak gezien als een milieubewuste keuze en biedt financieel voor velen het meeste voordeel. Desondanks, zoals bekend is bij allen die zonnepanelen op hun dak hebben, schijnt de zon niet altijd. In het nieuws zijn er regelmatig berichten over een nieuw wetsvoorstel, een steeds voller stroomnet en wisselende stroomtarieven. Te midden van al deze commotie is het begrijpelijk dat veel mensen zich afvragen: blijft zonnestroom de meest geschikte keuze?

Hierover kunnen we duidelijk zijn: ja. Zonnestroom blijft nog steeds de meest kosteneffectieve methode om elektriciteit op te wekken.

We begrijpen dat de vele ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom vragen kunnen oproepen. Wij staan klaar om die vragen te beantwoorden. Maar voordat we in de details duiken, is het essentieel om meteen een helder antwoord te geven op de hoofdvraag, vooral nu de aanschafprijzen van zonnepanelen historisch laag zijn.

Voorafgaand aan de verdere uitleg, laten we eerst de belangrijkste begrippen met betrekking tot zonnestroom doornemen.

Terugleveren: Wanneer u elektriciteit opwekt met zonnepanelen, kunt u dit terugleveren aan de energieleverancier. Dit proces staat bekend als terugleveren, waarvoor een wettelijke prijs is vastgesteld. Momenteel ligt er een wetsvoorstel om deze overeengekomen prijs te verminderen en elke twee jaar te herzien.

Salderingsregeling: Op dit moment mag u de elektriciteit die u opwekt met zonnepanelen financieel verrekenen met de elektriciteit die u verbruikt. Dit wordt de salderingsregeling genoemd. Praktisch gezien gebruikt u dus eerst de zelf opgewekte elektriciteit, voordat u elektriciteit afneemt van de energieleverancier.

Terugverdientijd: Wie investeert in zonnepanelen, investeert in de toekomst. Het bedrag dat u betaalt voor de zonnepanelen hoopt u zo snel mogelijk terug te verdienen. De terugverdientijd geeft aan hoelang het duurt voordat u de investering in zonnepanelen terugverdient door bespaarde stroomkosten. Gedurende de rest van de tijd dat de zonnepanelen op uw dak liggen, heeft u dus gratis stroom die u zelf kunt gebruiken.

Het stroomnet onder druk: Met de overvloed aan zonnepanelen leveren we inmiddels zoveel stroom terug aan de energiebedrijven. Dit is gunstig voor het milieu, maar legt ook een grote druk op ons stroomnet. Waar voorheen elektriciteit voornamelijk in één richting ging, namelijk van leveranciers naar woningen en bedrijven, is het nu een wisselwerking. Dit is een van de redenen waarom ons stroomnet op veel plaatsen onder druk staat.

Algemeen

Holland Solar: voor veilige en verstandige zonnestroom

Holland Solar is sinds 1983 dé branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de Nederlandse zonne-energiesector. Samen leveren ze met zonne-energie een essentiële bijdrage aan het energiesysteem van Nederland. We zorgen er samen met onze leden voor dat de sector op een duurzame manier veilig en verantwoord blijft groeien. Door de belangen te behartigen, kwaliteit te borgen, kennis te bieden, de zichtbaarheid van zonne-energie te vergroten en samen te werken aan de ontwikkeling van de sector.  

Waarom is de zonne-energie markt de laatste tijd zo vaak in het nieuws?

Dat heeft te maken met het feit dat minister Rob Jetten al enkele jaren bezig is met een nieuw wetsvoorstel waarin twee cruciale financiële voordelen van zonnestroom worden verminderd of afgebouwd: terugleveren en salderen. Met de aankomende verkiezingen en een nieuw kabinet is het echter nog onzeker of deze wet daadwerkelijk wordt aangenomen en zo ja, wanneer dat zal gebeuren.

Een van de motieven achter dit wetsvoorstel is de huidige belasting op ons stroomnet. Om dit probleem aan te pakken, investeren netbeheerders miljarden euro's om het stroomnet uit te breiden, en er wordt hard gewerkt aan nieuwe oplossingen, zoals de opslag van elektriciteit. Het is echter een omvangrijke taak waarbij overheden, het bedrijfsleven en zelfs burgers hun bijdrage moeten leveren.

Reeds zonnepanelen in bezit

Wat zijn de gevolgen voor mij als de salderingsregeling wordt afgebouwd?

Momenteel is er een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen. Het is onzeker of deze wet daadwerkelijk wordt aangenomen. Sterker nog, de voorgestelde startdatum van 2025 voor de afbouw wordt waarschijnlijk niet gehaald. De precieze gevolgen zijn dus nog niet bekend. Een onderzoek van Milieucentraal schetst mogelijke scenario's, waaruit blijkt dat de terugverdientijd van zonnepanelen die 25 jaar meegaan gemiddeld 8 jaar is. Dit is iets langer dan de huidige, historisch lage terugverdientijd van gemiddeld 3,5 jaar, maar nog steeds een veilige investering.

Wat is een terugleverheffing en waarom is er ophef ontstaan rond deze term?

Het bedrag dat je voor je stroom ontvangt, is afhankelijk van je energiecontract. Of je nu een ander bedrag ontvangt in de middag (wanneer er vaak veel stroom wordt opgewekt) dan in de avond (wanneer er minder wordt opgewekt en de vraag naar stroom hoger is).

Een terugleverheffing komt voor als de energieleverancier een deel van het geld dat je ontvangt voor het terugleveren van je stroom in rekening brengt, boven op de standaard belastingen. Tot nu toe heeft slechts één energieleverancier een terugleverheffing ingesteld. Dit is dus niet gebruikelijk.

Kortom: er zijn veel factoren die van invloed zijn op je stroomkosten en de opbrengsten van het terugleveren van stroom. Een mogelijke terugleverheffing is hier slechts een klein onderdeel van. Het is vooral belangrijk om bij het afsluiten van een energiecontract te kijken naar de voorwaarden voor het terugleveren van stroom en welke tarieven je stroomleverancier op welk moment van de dag hanteert.

In het nieuws zie ik dat energiebedrijven heffingen instellen voor zonnepanelenbezitters. Gaat dit in de toekomst nog verder toenemen?

Op dit moment is de salderingsregeling zo voordelig dat het invloed heeft op de inkomsten van energiebedrijven. Ze compenseren dit door extra kosten in rekening te brengen bij eigenaren van zonnepanelen. Momenteel heeft echter maar één energiebedrijf een terugleverheffing ingesteld. Wij verwachten dat deze kosten zullen afnemen of verdwijnen zodra de kosten voor de energiebedrijven meer in balans zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het aanpassen of afbouwen van de salderingsregeling.

Is stroom opwekken met mijn zonnepanelen nog wel rendabel?

Ja, zeer rendabel zelfs. De Consumentenbond heeft recentelijk het rendement van zonnepanelen onderzocht. Volgens hen besparen zonnepanelen gemiddeld €1440,- per jaar. Met de huidige installatiekosten zou je de investering in zonnepanelen dus al binnen 3-6 jaar terugverdienen. Met een gemiddelde levensduur van 25 jaar is dat dus flinke winst.

Ik denk erover na om zonnepanelen te plaatsen.

Ik wil graag zonnepanelen, maar vraag me af of ik de investering wel terugverdien.

Ja, zeker. Daar kunnen we vrij duidelijk in zijn. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar het rendement van zonnepanelen. Volgens hen besparen zonnepanelen gemiddeld €1440,- per jaar. Met de huidige installatiekosten zou je de investering in zonnepanelen al binnen 3-6 jaar terugverdienen. Met een gemiddelde levensduur van 25 jaar is dat dus flinke winst.

Daarnaast is de salderingsregeling destijds in het leven geroepen om de relatief dure aanschaf van zonnepanelen financieel aantrekkelijk te maken. Omdat de prijzen van zonnepanelen intussen sterk gedaald zijn, is er nog steeds sprake van een gezonde financiële balans.

Welke ontwikkelingen beïnvloeden mijn stroomkosten in de nabije toekomst?

De prijs van stroom verandert momenteel vaak, door wereldwijde, langlopende ontwikkelingen en ook door plotselinge crises zoals in Oekraïne. Je eigen stroom opwekken biedt dan zekerheid en grip.

Die onafhankelijkheid blijft, ongeacht veranderingen in wetten en regels. Daarnaast gaan bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen momenteel snel. Er wordt met man en macht gewerkt om een oplossing te vinden voor de problemen op het stroomnet. De verwachting is dat de stroomkosten van zonnestroom steeds meer zullen schommelen gedurende de dag. Door gebruik te maken van slimme meters die flexibele stroomprijzen bieden, krijg je meer grip op je stroomkosten. Bijvoorbeeld door overdag je was te draaien, wanneer de stroom goedkoper is.

Filters
Sorteren
Overzicht

Toevoegen aan een projectlijst

Selecteer eerst een projectlijst
Projectlijsten
Vul een projectlijstnaam in