Zoeken
Projectlijst 0

Stichting OPEN

In nauwe samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat heeft Stichting OPEN belangrijke afspraken gemaakt om de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen en omvormers te organiseren. Met het oog op de toekomst, waarin een aanzienlijke toename van afvalstromen van zonnepanelen wordt verwacht, is het van cruciaal belang om voorbereid te zijn op zowel snelle als onvoorspelbare kostenstijgingen voor recycling.

Het waarborgfonds van Stichting OPEN, gebaseerd op zorgvuldig afgestemde richtlijnen in de markt, zal daarom in 2023 worden aangepast om te zorgen voor voldoende financiële middelen voor toekomstige recyclingkosten. Deze aangepaste maatregel zal echter leiden tot een verhoging van de kosten, die van kracht wordt vanaf 1 juli 2023. Deze verhoging zal door VDH Solar verwerkt worden in de paneel/omvormer prijzen en niet apart vermeld worden op de factuur.

Tarieven zonnepanelen

Vanaf 1 juli aanstaande zal het nieuwe tarief voor de afvalbeheerbijdrage worden berekend op basis van het netto gewicht van een zonnepaneel, vermenigvuldigd met 4 cent per kilogram. In de praktijk komt dit neer op een gemiddelde bijdrage tussen 0,88 euro en 1,00 euro per zonnepaneel voor alle panelen vanaf 1 juli.

Tarieven omvormers

De inzameling en recycling van omvormers verschilt qua kostenstructuur ten opzichte van zonnepanelen. Daarom geldt er vanaf 1 juli een apart tarief voor omvormers. Voor apparaten kleiner dan 50 centimeter bedraagt het omvormertarief 30 euro per ton, terwijl voor apparaten groter dan 50 centimeter een tarief van 20 euro per ton geldt. Tot 1 juli 2023 blijft het tarief voor omvormers gelijk aan het lage tarief dat geldt voor zonnepanelen.

Een uniform tarief voor alle partijen in de keten zorgt voor een eerlijk speelveld, waarbij iedereen op gelijke wijze bijdraagt aan recyclingkosten.

Over Stichting Open

Stichting OPEN is namens alle producenten en importeurs van elektrische apparaten in Nederland verantwoordelijk voor de juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen en omvormers.

Meer informatie over Stichting OPEN kan u hier terugvinden.

Recycling

Worden zonnepanelen gerecycled?

Ja, zonnepanelen worden gerecycled. Bij het recyclingproces worden de kabels en het frame apart verwijderd, waarbij het koper (kabel) en aluminium (frame) worden teruggewonnen. Het overige materiaal van het paneel wordt momenteel gebruikt als secundaire grondstof in de procesindustrie en kan daarna nog een keer worden hergebruikt als funderingsmateriaal. Op deze manier wordt maar liefst 93% van het gewicht van het zonnepaneel op nuttige wijze toegepast.

Waar worden ze gerecycled?

Op dit moment worden de zonnepanelen gerecycled in België, waar ook Belgische en Franse panelen worden verwerkt. Het lage volume aan afgedankte zonnepanelen zorgt echter voor beperkte beschikbaarheid voor hoogwaardige verwerking. Dit zal echter binnen enkele jaren veranderen, gezien de verwachte toename van afvalstromen.

Filters
Sorteren
Overzicht

Toevoegen aan een projectlijst

Selecteer eerst een projectlijst
Projectlijsten
Vul een projectlijstnaam in